Jdi na obsah Jdi na menu

BOHUSLAVĚ OLEŠOVÉ (k narozeninám)

10. 10. 2011

dscn7950.jpg

Tvorba Bohuslavy Olešové zaujímá dnes již své místo v brněnském výtvarném umění, kam vstupuje od počátku osmdesátých let dvacátého století. Charakterem svého výtvarného projevu se ve druhé polovině osmdesátých let včlenila coby mladá výtvarnice (společně se Svatoplukem Slovenčíkem, Milanem Magnim, Laco Garajem, Rostislavem Čuříkem) do širšího kontextu umělců brněnského okruhu a zároveň expresivním výtvarným výrazem inklinovala k projevům novodobé akční malby, která souzněla s tvorbou vrstevníků, studentů AVU (Tomáši Císařovskému, Jiřímu Davidovi, Stanislavu Divišovi, Michalu Gabrielovi, Petru Niklovi....). Na rozdíl od soukmenovců vycházela Olešová z týchž pocitů a intencí jako příslušníci starší generace (Adriena Šimotová, Dalibor Chatrný,...). Výtvarné formy a postupy (například vrstvení a proškrabávání linií a ploch) korelují se subjektivním záměrem autorky adekvátně vyjádřit hlubší obsahy vztahující se k lidské existenci. Práce Olešové jsou propojeny obsahovou náplní, která by se dala stručně charakterizovat jako „cesta ke světlu“, formálními principy vrstvení a destrukce a monochromní nebo kontrastní barevností.

Na jedné straně stojí expresivita až dravost gestických linií (kreslených, proškrabávaných, gratážovaných), ladnost symbolických znaků a exaltace barev (žluté, oranžové, červené, fialové, modré, zelené, černé a bílé) velkoplošných maleb, které Olešová stáčí, vrství a spojuje do hrotitých prostorových papírových objektů. Hodnota těchto prací není v tom, jak harmonicky nebo dramaticky působí. Více než vzájemná souvztažnost forem zde hraje roli autorčino systematické rozvíjení zvolených postupů, vytváření řad prací řazených do obsáhlých cyklů, důslednost, vytrvalost a citlivě zvolená míra použitých zásahů.

Na druhé straně se setkáváme s efemerními environmenty z bílých nití a provázků, které autorce umožňují aktivizovat prostor a vytvářet v něm kinetické děje, optické struktury měnící se působením světla, pohybem diváka, záchvěvy vzduchu. Do těchto výrazně osobitých realizací patří nepochybně i nalezené „mlčící“ objekty, jejichž povrch autorka polepila originálně „rozechvělým bílým peřím“.

Charakterizování tvorby Olešové není jednoznačné, neboť autorka svým výtvarným projevem prostupuje několika výtvarnými odvětvími, jimiž inklinuje k různým výtvarným tendencím (malba – informální projev, skripturálnost záznamu, multitempolárnost, papírové plastiky – exprese, meditativnost, čas momentálního zastavení, prostorové nitěné instalace – konstruktivismus, evokace nekonečna), kterým je společný všudypřítomný symbolismus (symbolika použitého materiálu – nitě, peří, olej.., znaků – přechod od reálných znaků k systému znaků subjektivních, barev – modrá – nekonečno, černobílá – temnota, zmar...).

Všechny projevy Olešové spojuje poctivý a zodpovědný přístup k výtvarné tvorbě, kterou se snaží překročit hranice subjektivní výpovědi a proniknout „k podstatě bytí“, což se jí daří na základě introspekce a introverze, totiž obrácení do vnitřního světa. S tímto pohroužením „do sebe“ ovšem souvisí i jistá uzavřenost a skrytost autorčina díla, bránící snadným a jednoduchým výkladům.

Autorce se podařilo na „cestě hledání“ částečně vytvořit totéž, jako například Františku Kupkovi či Kazimíru Maleviči, mám na mysli „vlastní“ systém vizuálních znaků, a to v podobě jehlancovitých papírových plastik a objektů polepených peřím.

Tvorba Olešové zůstává nadále „otevřená“, ovšem základní rysy jsou již stanoveny (viz výše). Domnívám se, že Olešová nikdy „neodbočí“ z „obtížné“ cesty, kterou si zvolila, totiž „vykročení k absolutnu“ prostřednictvím dokonalého poznání sebe sama, což nám doposud dokazuje prostřednictvím své tvorby.

V měsíci září oslavila umělkyně významné životní jubileum, s čímž bylo spjato hned několik kulturních událostí. Byl vydán katalog mapující její tvorbu, několik brněnských galerií jí vzdalo hold svými výstavami (Galerie Ars, Galerie Platinium, Galerie Jaroslava Krále), na umělkyni nezapomněl ve své rubrice art ani časopis TOPLIFE. V současné době se můžete s tvorbou Bohuslavy Olešové setkat v Domě umění města Brna, a to do 6. listopadu 2011, kdy výstava končí.

 /text Mgr. Vladimíra Petrová/

dscn7951.jpg
dscn7960.jpg
 
 STRÁNKY VÝTVARNICE BOHUSLAVY OLEŠOVÉ - ZDE

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář